23 may. 2012

IV Jornadas de extensión universitaria / unibertsitate hedakuntzaren IV. Jardunaldiak

IV Jornadas de extensión universitaria de la Facultad de Letras / IV Letren Fakultateko unibertsitate hedakuntzaren IV. Jardunaldiak.
Julio 2012 Uztaila
Cuota de inscripción 20 por cada curso
Ordaindu beharrekoa 20 ikastaro bakoitzeko
Nº de cuenta / Kontu zk.
Caja Vital Kutxa 2097 0178 11 0015005034
Lugar de inscripción / Izena emateko tokia
Consejería de la Facultad de Letras
Letren Fakultateko Atezaintza
Créditos de libre elección / Aukera askeko kredituakSe concederá un crédito de libre elección por curso a aquellos alumnos universitarios que se inscriban y asistan regularmente a las clases.
Ikastaro bakoitzeko aukera askeko kreditu bat emango zaie izena ematen duten unibertsitateko ikasleei. Kreditua lortzeko derrigor joan beharko dute eskoletara.
Para el profesorado no universitario las jornadas están homologadas como curso de actualización por Resolución de la Viceconsejera de Educación del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de 12 de marzo de 2012.
Unibertsitateak kanpo jardunean dauden irakasleei jardunaldiak eguneratze- ikastaro modura homologatuta daude, 2012ko martxoaren 12an Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordeak emandako Erabakiaren bidez.
Inscripciones por correo electrónico
Posta elektronikoaren bidezko izen ematea

No hay comentarios: